Jdi na obsah Jdi na menu
 


14. Hráči

Každý hráč má osm základních dovedností a je zde také několik dalších faktorů, které ovlivňují jeho výkon v nejrůznějších situacích. Proberme si teď hráčovy základní dovednosti:

Kondice
Rozhoduje o tom, nakolik hráč ztrácí během zápasu svůj výkon. Nejdůležitější je tato vlastnost pro záložníky, především střední, ale také krajní, a dále pro stažené útočníky a ofenzivní obránce. Pro ostatní hráče je její vliv vcelku nepodstatný.

Tvorba hry
Každý úspěšný tým potřebuje mít v záloze schopné tvůrce hry, zvláště pak v jejím středu. Jinak nedosáhne vysokého procenta držení míče, což povede k menšímu počtu brankových příležitostí.

Křídlo
Schopnost vytvořit gólovou příležitost útokem po stranách hřiště. Je zcela zřejmé, že tato dovednost je nejdůležitější pro krajní záložníky, nicméně je prospěšná i pro krajní obránce.

Zakončování
Míč by měl skončit v brance. Nejdůležitější vlastnost útočníků. Důležitá pouze pro ně.

Chytání
Brankáři většinou nemají vysoké kvality v ostatních dovednostech, mají je však u této.

Přihrávky
Střelec je oceňován, ale hráč, jenž mu poslal přesnou přihrávku, je stejně důležitý. Z této vlastnosti těží především útočníci a záložníci.

Bránění
Schopnost zastavit útok soupeře. Bezpochyby nejdůležitější vlastnost pro všechny typy obránců. Užitečná rovněž pro záložníky.

Standardní situace
Jeden z tvých hráčů je pověřen zahráváním standardních situací. Kopat bude všechny přímé a pokutové kopy a v případně penaltového rozstřelu půjde na řadu jako první. Ve všech těchto případech je nutná vysoká úroveň této dovednosti.

Změny dovedností
Dovednosti se pozvolna vyvíjí. Mohou být zlepšovány tréninkem a když na hráče dolehnou léta, začne naopak pomalu ze svých dovedností ztrácet.

Více se o změnách dovedností dozvíš v kapitole věnované tréninku.

Co dovednosti skutečně znamenají
Následující tabulka by ti měla částečně pomoci při sestavování týmu. Ber ale na vědomí, že údaje v ní uvedené jsou pouze přibližné, někdy je výkonnostní rozdíl mezi dvěma po sobě uvedenými vlastnostmi zcela minimální, jindy naopak obrovský.

Úroveň zálohy rozhoduje o tom, kolik šancí si tým během zápasu vytvoří. Na ostatních

částech týmu pak závisí úspěšnost jejich proměňování.

Hráči bez individuálních pokynů (s pokynem "Normální").

Část týmu

Vlivy (nejdůležitější jsou na prvním místě)

Záloha

Tvorba hry středních záložníků
Tvorba hry krajních záložníků

Útok po levém křídle

Křídlo levého krajního záložníka
Zakončování útočníků
Přihrávky levého krajního záložníka
Přihrávky levého středního záložníka
Křídlo levého krajního obránce

Obrana levého křídla

Chytání brankáře
Bránění levého krajního obránce
Bránění levého středního obránce
Bránění levého krajního záložníka
Bránění levého středního záložníka

Střední útok

Zakončování útočníků
Přihrávky útočníků
Přihrávky středních záložníků

Střed obrany

Chytání brankáře
Bránění středních obránců
Bránění obou krajních obránců
Bránění středních záložníků
Bránění obou krajních záložníků

Útok po pravém křídle

Křídlo pravého krajního záložníka
Zakončování útočníků
Přihrávky pravého krajního záložníka
Přihrávky pravého středního záložníka
Křídlo pravého krajního obránce

Obrana pravého křídla

Chytání brankáře
Bránění pravého krajního obránce
Bránění pravého středního obránce
Bránění pravého krajního záložníka
Bránění pravého středního záložníka

Vliv individuálních pokynů

Pozice

Pokyn

Účinek

Krajní obránce

Ofenzivní

Více Křídlo, trochu Tvorba hry, méně Bránění

 

Defenzivní

Více Bránění, méně Křídlo

 

Na střed

Více Bránění ve středu, méně na křídle, méně Křídlo

Střední obránce

Ofenzivní

Do určité míry Záloha, méně Bránění

 

Na křídlo

Méně bránění na středu, více na křídle, do určité míry Křídlo

Krajní záložník

Ofenzivní

Více Křídlo, méně Bránění, o něco méně Tvorba hry

 

Defenzivní

Méně Křídlo, více Bránění, o něco méně Tvorba hry

 

Na střed

Více Záloha, méně Křídlo, méně Bránění

Střední záložník

Ofenzivní

Více Přihrávky, méně Bránění

 

Defenzivní

Méně Přihrávky, více Bránění

 

Na křídlo

Méně Záloha, více Křídlo

Útočník

Defenzivní

Do určité míry Záloha, méně Zakončování
Více Přihrávky, a ještě více Přihrávky pokud je Technický.

 

Na křídlo

Méně Zakončování na středu. Využito Křídlo, více Zakončování na křídle.


Hráčské zvláštnosti

Hráči (ne všichni, jen asi polovina z nich) mají nějakou zvláštní dovednost, specialitu. Existuje pět hlavních herních stylů, na které se hráči mohou specializovat: "Technický", "Rychlý", "Hlavičkář", "Silový" a "Nepředvídatelný". Každá specialita, přestože zní jako užitečná vlastnost, má vedle výhod i svou stinnou stránku. Hráč s dobrou technikou se bude spoléhat na svou schopnost práce s míčem. Často bude obíhat velké a nemotorné obránce. Na podmáčeném hřišti bude mít ale problémy s protihráči, kteří spoléhají na jiné dovednosti.

Speciality působí v zápasech tak, jak je to popsáno v oddíle o "Speciálních událostech" v kapitole 10 (Zápas). Navíc mohou být užitečné při nejrůznějších taktikách popsaných v kapitole 15 (Sestava).

Existují i další vzácné speciality. Jejich účinky jsou více či méně nejasné a je na tobě, jestli se ti podaří je vypozorovat.

Zranění
Vůbec nezáleží na tom, jak dobrý je ve skutečnosti tvůj hráč, pokud nemá formu nebo je zraněn.

Ke zranění občas dochází. Zranění, mimo těch mimořádně lehkých, si vyžádají několikatýdenní rehabilitaci. Riziko zranění se zvyšuje úměrně tréninkové zátěži (viz níže). Starší hráči se léčí o poznání pomaleji. Nezapomeň také, že zobrazená doba zranění je pouze odhadovaná - pokud se tvůj hvězdný útočník zraní na jeden týden, může trvat třeba 8 či 9 dní, než se dá do pořádku.

Žluté a červené karty

Hráč může být během zápasu napomínán žlutou kartou nebo vyloučen. Dvě žluté karty v jednom zápase samozřejmě automaticky znamenají vyloučení. Rovněž to znamená, že nebude moci nastoupit v následujícím soutěžním utkání. To platí i v případě, že v jediném ročníku nasbírá v soutěžních zápasech tři žluté karty. Karty z ligových, pohárových a kvalifikačních utkání se nerozlišují. V případě, že hráč již v sezóně dostal dvě žluté karty v ligových utkáních a obdrží další v následujícím pohárovém střetnutí, nebude moci nastoupit v dalším soutěžním utkání, ať už se jedná o zápas ligový, pohárový nebo kvalifikační.

Před zápasem můžeš v seznamu hráčů zkontrolovat, jaké karetní tresty tví svěřenci nasbírali. Pokud si hráč odpykal svůj trest, symboly karet u jeho jména zmizí. Pokud nasbíral 3 žluté karty, najdeš vedle jeho jména symbol červené karty. Tak poznáš, že k zápasu nesmí nastoupit.

Hráči s neklidnou povahou (například odpovídající stupni "prchlivý") budou trestáni častěji, než ostatní. Zejména pokud jsou "ne vždy zcela čestní" nebo postrádají zkušenosti.

Symbol červené karty u suspendovaných hráčů zmizí po odehrání nejbližšího soutěžního utkání. Na konci sezóny jsou pak smazány všechny karetní záznamy. Karty z přátelských zápasů se nepočítají a ani není možné přípravným zápasem vymazat hráčův prohřešek.

Forma
Hráči se dostávají do formy a z formy a ty na tom mnoho nezměníš, kromě výměny hráče se špatnou formou za jiného s lepší. Také bys neměl zapomínat stavět hráče se špatnou formou do přátelských utkání, což zvyšuje šance na její zlepšení. U každého je uveden údaj o jeho "aktuální formě". Její hodnota je používána při zápasech. Kromě ní existuje ještě "skrytá forma", která udává trend, kterým se bude hráčova aktuální forma ubírat.

Každý týden se během tréninku změní aktuální forma (které se říká prostě forma) všech hráčů směrem k hodnotě skryté formy. Výjimkou jsou jen ti hráči, u kterých aktuální forma přesně odpovídá hodnotě formy skryté. Aktuální forma se nezmění naráz na hodnotu skryté formy, tato změna se děje postupně a může trvat několik týdnů. Čím větší je však rozdíl mezi hodnotou aktuální formy a hodnotou skryté formy, tím rychleji se aktuální forma bude měnit.

Potom, co proběhne změna aktuální formy, může se hráči změnit i hodnota skryté formy. Každý hráč má stejnou šanci na změnu skryté formy a ty nemůžeš udělat nic, abys to ovlivnil. O tom, zda se hráči změní skrytá forma tedy rozhoduje pouze náhoda. To také znamená, že některým hráčům se může skrytá forma měnit týden co týden, u jiných ovšem může zůstat po dlouhou dobu beze změny.

Nicméně pokud má dojít ke změně skryté formy, je zde několik faktorů, které ovlivní, kterým směrem se bude skrytá forma vyvíjet. Nejdůležitějším faktorem je, zda daný hráč hrál v týdnu zápas či nikoliv. Pokud ne, jeho nová skrytá forma bude pravděpodobně menší, než kdyby hrál. To je částečně proto, aby se nevyplatilo mít velký počet hráčů - pokud tak učiníš, budeš mít brzy mnoho nespokojených hráčů, kteří netrénují a jsou naprosto z formy. Kromě toho není investice do placeného živého vyhřívání laviček zrovna nejlepší.


Při výpočtu nové hodnoty skryté formy je bráno v úvahu:

 • Jak tvrdě trénuješ (intenzita tréninku)
 • Jak kvalitní je tvůj trenér
 • Kolik asistentů má tvůj trenér k dispozici (a kolik trenérů brankářů využíváš pro své gólmany)
 • Zda hráč nastoupil během týdne do zápasu. To je velice důležité!
 • Náhodný činitel


Ber na vědomí, že v Hattricku není forma brána jako ukazatel fyzické kondice. Není o tom, zda hráč byl nebo nebyl dobře trénován, to určuje "kondice". Forma spíše podstatně ovlivňuje ostatní aspekty hráčovy osobnosti, a umožňuje (zabraňuje) mu jich plnohodnotně využít. Hráč může být z formy například v důsledku nedostatku sebevědomí nebo proto, že se mu už delší dobu nepodařilo vstřelit gól. Možná má též nějaké osobní problémy. Někdo si může představit "slabou" fyzickou kondici například jako nachlazení, které nebrání hráči nastoupit k zápasu a není tedy bráno jako zranění. A podobně, hráči v dobré formě jsou momentálně v pohodě.

"Excelentní" hráč v "katastrofální" formě je obvykle horší, než "ucházející" hráč se "solidní" formou.

Rovněž intenzita tréninku ovlivňuje formu. Hráči v mužstvu s vysokou tréninkovou intenzitou bývají obecně v lepší formě než hráči celků s nižší tréninkovou náročností. A konečně, na formě tvých svěřenců se podepisuje i zvolený druh specializovaného tréninku.
Zní to komplikovaně? Nezapomeň, že stejně komplikované to je i pro tvé soupeře! K úspěchu v zápase nemusíš ve skutečnosti postavit bezchybný tým. Hlavní je postavit hráče na ty posty, které jim sedí nejlépe, a hlídat jejich formu. Střídej hráče se špatnou formu těmi, kteří jsou "na vzestupu". Dej šanci svým náhradníkům s výbornou formou ukázat, co umí. Nejjednodušší systém bývá nejúspěšnější.

15. Sestava

Je důrazně doporučeno mít v týmu nejvýše 50 hráčů. Pokud chceš, můžeš jich mít víc, ale bude to mít velice neblahé následky pro tvůj klub. Každý týden vybíráš 11 hráčů do zápasu. Na každé z pozic využijí hráči trochu jiné vlastnosti.

Hráči se mohou v průběhu utkání zranit, čímž umožní nastoupit do zápasu některému z náhradníků. Pokud se zraní jeden z tvých útočníků, vběhne na hřiště hráč zapsaný na soupisku jako "Náhradník (útočník)". Pokud pro danou pozici náhradníka nevybereš, nebo pokud se také zraní, bude automaticky vybrán jeden z ostatních náhradníků. Pokud jsi nezapsal na soupisku žádné náhradníky schopné nastoupit do hry a některý z hráčů tvé základní jedenáctky se zraní, budeš muset dokončit zápas s deseti hráči. Nikdy nezapomeň do sestavy zařadit brankáře. V případě, že tak neučiníš, postaví se do brány jeden z hráčů na hřišti a kompletně tím zruší nastavenou taktiku. Také si pamatuj, že utkání musíš začít vždy nejméně s 9 hráči, aby ses vyhnul kontumaci, při které ztratíš trénink všech svých hráčů, stejně jako část fanoušků.

Druhy taktik
Máš na výběr ze šesti taktických variant. Ty popisují komplexní snažení celého týmu. Všechny taktiky, vyjma "Běžné", mají své výhody a nevýhody, proto je vybírej pečlivě.

Tyto strategie jsou podrobně popsány v kapitole 11, Taktiky.

Hráči určení k zahrávání pokutových kopů
Tuto funkci využiješ pouze u některých zápasů. Penaltový rozstřel je na řadě ve chvíli, kdy pohárový, kvalifikační nebo s pohárovými pravidly hraný přátelský zápas skončí i po prodloužení remízou. Proto bys měl před těmito zápasy nastavit skupinu hráčů, která se postaví tváří v tvář soupeřovu brankáři. Seznam hráčů pro penaltový rozstřel je dostupný ze stránky Pokynů.

V potaz jsou při pokutových kopech brány hráčovy hodnoty Zkušeností, Standardních situací, Zakončování a případně specialita. Hráč, který má tyto vlastnosti nižší, by měl být vždy na konci pořadníku střelců (penalt je zřídka více než deset). Všimni si, že prvním hráčem na pořadníku je vždy ten, který zahrává standardní situace i během zápasu. Pokud toto jméno na pořadníku změníš, změníš tím samozřejmě i hráče pro zahrávání standardních situací v zápase. Další střelce penalt lze měnit pouze v tomto speciálním formuláři.

Pořadí prvních pěti střelců (kromě prvního) není důležité. Oba týmy dostanou příležitost zahrávat pět pokutových kopů a pokud je zápas stále nerozhodný, pokračují týmy v penaltách po jedné na každé straně, dokud některá z nich nerozhodne.

Týmy bez majitele
Pokud tým ztratí majitele (opustí ho jeho uživatel), bude užívat standardní sestavu, dokud nedojde k jejímu vynulování. Reset je prováděn třikrát za sezónu: V 1. týdnu před prvními zápasy sezóny (prvním kolem poháru), v 8. týdnu (v polovině sezóny) a v 15. týdnu (před kvalifikační zápasy). Všechny týmy, které ztratily majitele a u kterých došlo k vynulování sestavy, získají nové hráče. Ti pak budou nastupovat do zápasů. Pokud takovýto tým sestoupí do jedné ze dvou nejnižších soutěží, může získat nového vlastníka. Reset sestavy je prováděn pouze u týmů, které ztratily svého majitele, nikoli u těch, které nikdy žádného neměly.

16. Trenér

Trenér má tři důležité charakteristiky:

 • Zaměření: "ofenzivní", "defenzivní" nebo "neutrální", ovlivňující výkon týmu během zápasu. Ofenzivní trenér zlepší útok na úkor obrany, defenzivní zlepší obranu na úkor útoku. Neutrálně zaměřený trenér mírně pomůže útoku i obraně.
 • Dovednost. Kvalitní trenér zná ty správné tréninkové metody, což umožňuje mladým hráčům rychleji zvyšovat úroveň jejich dovedností. Trénink (viz kapitola 17) se stává mnohem účinnějším. Trenérova dovednost nemůže být nikdy vyšší než excelentní.
 • Vůdcovství. I když tvůj trenér dokáže perfektně postavit tréninkový plán, neznamená to, že dokáže hráče přimět k co nejlepším výkonům, že je dobrým vůdcem. Pokud je trenér slabý vůdce, může to mít negativní účinky na náladu v týmu.

Pokud tě trenér zklame, můžeš ho vždy vyměnit za jiného. Nového si můžeš obstarat dvěma způsoby:
* Externí najmutí trenéra
Externí najmutí v zásadě znamená, že najmeš zcela nového trenéra. Nejdříve by ses měl rozhodnout, jak dobrý by měl být (jak vysoké by měl mít trenérské a vůdčí schopnosti) a také jakého by měl být zaměření (zda bude preferovat útok, obranu nebo bude v tomto ohledu neutrální).

Pro každou kombinaci vůdčích a trenérských schopností je určena pevná částka, kterou budeš muset při najímání trenéra zaplatit. Za tu ho tedy vlastně "koupíš" (je náhodně vytažen z pomyslného listu trenérů bez angažmá - u trenérů stále není k dispozici něco jako přestupová listina).

* Trenér z tvého hráče
Tato alternativa může být levnější než externí najmutí, pokud máš ovšem v týmu hráče s dobrým trenérským potenciálem.

Výběr hráče na post trenéra podléhá několika omezením: Úroveň hráčových zkušeností určuje, jak dobrým se jako trenér může stát. Navíc, čím zkušenější je, tím nižší částku budeš muset pro získání určité trenérské úrovně zaplatit. Hráči si ponechávají své vůdčí schopnosti a ty za ně tedy nic nepřiplácíš. Pokud máš tedy velmi zkušeného hráče s vysokými vůdčími schopnostmi, může ti ušetřit značnou částku.

Abychom omezili obchodování s "hotovými trenéry", musíš počítat s dalším omezením: Hráč, ze kterého chceš udělat trenéra, musí strávit ve tvém týmu alespoň jednu sezónu (16 týdnů). I když (principielně) bude stále možné koupit adepta na trenéra - a ušetřit tak peníze, bude to vyžadovat výhled na celou sezónu dopředu, a pak je to podle nás v pořádku. Myslíme si totiž, že dlouhodobé plánování by se mělo vyplatit.

Pokud najímáš nového trenéra, nastoupí na své místo ihned. Odstupující trenér zůstává ve tvém týmu pro případ, že bys ho chtěl použít jako hráče. Jestliže už ho nepotřebuješ či nechceš, budeš ho muset propustit. Nemůže se stát trenérem podruhé!. Hráče, který je či byl trenérem, nemůžeš prodat. To je důležité, protože by se určitě našla řada manažerů, zaměřujících se na trénink a prodej trenérů, a to není věc, kterou v Hattricku chceme. Všechny nové týmy dostanou automaticky "startovní" trenéry s nejnižší trenérskou schopností (nedostačující).

Všichni noví trenéři určité úrovně jsou si rovni. To znamená, že pokud najmeš kouče se solidními trenérskými schopnostmi, bude vždy "středně" solidní. Neexistují tedy žádní "více solidní" a "méně solidní", excelentní trenér je ovšem jen o půl stupně lepší než trenér solidní.

Snižování dovedností
Trenéři budou pomalu ztrácet své vůdčí schopnosti. Pokles může začít nejdříve ve chvíli, kdy je trenér u týmu déle než sezónu. Máme pro to zřejmý důvod - nové koště dobře mete a každý hráč se chce před novým trenérem vytáhnout, ale pokud je trenér u týmu už několik sezon, tato motivace se vytrácí a trenér tak vlastně ztrácí svůj "břit".

Nakonec, až trenér klesne na "odstrašující" úroveň vůdčích schopností (což zabere zhruba 10 sezón u trenéra začínajícího se solidním vůdcovstvím), pokles začne napadat jeho trenérské schopnosti. Zdůrazňujeme, že pokles je velmi pomalý, ačkoli u trenérů s velmi vysokými vůdčími schopnostmi bude postupovat poněkud rychleji, takže solidní vůdce by mohl klesnout na ucházejícího po 1-2 sezónách (spíše však po dvou a více).

17. Trénink

Každý týden můžeš zvolit, na jaký druh tréninku se tvůj kádr zaměří. Účinky tréninku se promítnou vždy ve čtvrtek nebo v pátek (záleží na lize), takže trénink musíš změnit před tímto termínem. Společně s tréninkem se rovněž aktualizuje aktuální i skrytá forma hráčů.

Věk hráče a úroveň dovednosti

Mladí hráči se obecně zdokonalují rychleji než staří, ale kolik si toho z tréninku odnesou závisí i na jejich aktuální úrovni trénované dovednosti. Čím je nižší, tím snadněji se zdokonalí. Trénink velmi nízkých úrovní je několikrát rychlejší než u středně vysokých úrovní a trénink vyšších úrovní pak trvá ještě déle.

Výjimkou z tohoto pravidla jsou standardní situace, u tréninku této dovednosti nezáleží ani na aktuální úrovni, ani na věku hráče.

Na účincích tréninku se podílejí čtyři faktory: jeho intenzita, zvolený typ, podíl tréninku kondice a trenéři (trenér týmu a počty jeho asistentů).

Intenzita tréninku

Obecně platí, že čím intenzivnější trénink, tím vyšší jsou jeho účinky a tím lepší bývá i celková hladina formy. Intenzitu tréninku nastavíš zadáním čísla od 0 do 100. Nevýhodou vysoké tréninkové zátěže je větší riziko zranění hráčů. Je jen na tobě, jakou intenzitu tréninku zvolíš, zkus se poradit s ostatními manažery na konferenci.

Podstatné uvolnění intenzity tréninku může "jednorázově" zvýšit náladu v týmu. V okamžiku kdy hráčům opětovně naordinuješ vyšší tréninkovou zátěž, bude to mít pochopitelně na náladu v týmu opačný účinek.

Typ tréninku

Hattrick nabízí řadu druhů tréninku, stačí si vybrat z tabulky uvedené níže.

Trenéři

Čím lepšího máš trenéra, tím bude trénink efektivnější. Také asistenti zvyšují tréninkovou efektivitu.

Trénink kondice

Každý týden věnují hráči určitou část tréninku kondici. Kondici je lepší trénovat pravidelně v menších dávkách, než nárazově ve velkých porcích - trénink není v tomto případě tak efektivní. Starší hráči potřebují k udržení určité úrovně kondice větší dávku tréninku kondice, což v důsledku znamená, že každý manažer si musí sám najít takovou hodnotu podílu kondice, jaká nejlépe vyhovuje jeho týmu a záměrům. Hráči, kteří hráli během týdne zápas, dostanou 100% týmové úrovně tréninku kondice. Ostatní hráči (včetně náhradníků, kteří se nedostanou do hry), budou kondici trénovat jen z poloviny této úrovně.
Trénink kondice obecně negativně ovlivňuje formu hráčů. Negativní dopad na formu je úměrný tréninkové dávce kondice. Stojí za pozornost, že trénink kondice i rámcový trénink ovlivňují pouze formu aktuální a na skrytou formu vliv nemají.

Základní principy

Kolik toho hráč natrénuje záleží na tom, kolik minut v daném týdnu odehrál na trénovaném postu. Trénink by měl být takříkajíc podpořen "praktickou zkouškou". Hráč může natrénovat nejvýš tolik dovednosti, kolik odpovídá odehraným devadesáti minutám. I když tedy odehraje na trénované pozici více než 90 minut, dostane trénink jako by jich odehrál pouze 90. Pokud nastoupí jen na část zápasu, bude trénink účinný úměrně k odehraným minutám. Trénink probíhá ve čtvrtek nebo v pátek (čas se v různých zemích liší, v ČR je to ve čtvrtek v 17:30).

Hráčům přemístěným na jiný post (hráči "navíc" měnící rozestavení týmu) se pro účely tréninku započítává jejich nová pozice, individuálními pokyny hráčů nemají ve vztahu k tréninku vliv (dostanou trénink jako by hráli s pokynem "normální"). Pokud hráč nastoupil v týdnu na více postech, bude brána přednostně pozice s vyšší tréninkovou efektivitou.

Typ utkání - liga, pohár, přátelský zápas - nemá na trénink sebemenší vliv, všechny jsou si z tohoto pohledu rovny. Pokud určíš sestavu a tvůj soupeř nikoli, vyhraješ kontumačně a tvým hráčům se započítá plný trénink, jako by zápas normálně proběhl.

Závorky označují malý vliv, dvojité závorky velmi malý vliv.

Typ tréninku

Zlepšuje se

...kdo...

Rámcový (Forma)

(Forma)

(Všichni, kteří hráli zápas)

(Chytání)

((Brankáři))

Standardní situace

Standardní situace

Všichni hráči na hřišti, rozehrávač standardních situací a brankář o 25 % více

Bránění

Bránění

Obránci ((Všichni, kteří hráli zápas))

Zakončování

Zakončování

Útočníci ((Všichni, kteří hráli zápas))

Křížné přihrávky (Křídlo)

Křídlo

Krajní záložníci (Krajní obránci) ((Všichni, kteří hráli zápas))

Střelba

(Zakončování)

(Všichni, kteří hráli zápas)

(Standardní situace)

((Všichni, kteří hráli zápas))

Krátké přihrávky

Přihrávky

Střední a krajní záložníci a útočníci ((Všichni, kteří hráli zápas))

Tvorba hry

Tvorba hry

Střední záložníci (Krajní záložníci) ((Všichni, kteří hráli zápas))

Chytání

Chytání

Brankáři

Dlouhé přihrávky

Přihrávky

Obránci, střední záložníci a krajní záložníci ((Všichni, kteří hráli zápas))

Obranná souhra

Bránění

(Brankáři, obránci, střední a krajní záložníci) ((Všichni, kteří hráli zápas))

Křídelní útoky

Křídlo

Útočníci a krajní záložníci ((Všichni, kteří hráli zápas))

Individuální (pouze pro Dorost)

Dovednost(i) potřebné pro post, na kterém hráč hrál

(Všichni, kteří hráli zápas)Příklad

Mužstvo tento týden trénuje "Křížné přihrávky (křídlo)". Uvědom si, že skutečný den zápasu se může lišit a není podstatný - předpokládejme, že liga se hraje v sobotu, ve středu potom přátelské/pohárové zápasy.

 • Adam Adamec odehrál v sobotu celé utkání jako krajní záložník, ve středu nehrál. Obdrží 90 minut tréninku dovednosti křídlo.
 • Bohumil Bohatec odehrál v sobotu také 90 minut na postu krajního záložníka a ve středu navíc nastoupil jako útočník. Zlepší se naprosto stejně jako Adam Adamec.
 • Cyril Cajthaml hrál v sobotu na kraji zálohy 50 minut a ve středu odehrál 90 minut na postu krajního obránce. Celkem obdrží 50 minut tréninku rychlostí jakou trénují křídlo krajní záložníci a 40 minut rychlostí jakou trénují krajní obránci.
 • David Dočekal nastoupil v sobotu jako útočník a ve středu na 40 minut jako krajní záložník. Celkem obdrží 40 minut regulérního tréninku a dalších 50 minut samovolného ((osmotického)) tréninku dovednosti křídlo.
 • Emil Eismüller hrál v sobotu jako krajní záložník v jiném klubu, poté přestoupil a ve středu nehrál. Jeho dovednost křídlo se vůbec nezlepší.Pokles dovednosti

Když se hráčův věk přiblíží třicítce, začne každý týden ztrácet svoje dovednosti. O jak velkou část dovednosti hráč přijde záleží na dvou faktorech, jak je hráč starý a jak je v dané dovednosti dobrý. Čím vyšší úroveň dovednosti (a čím starší hráč je), tím vyšší bude pokles.
Hráči s velmi vysokou úrovní dovednosti, kolem Boží, mohou očekávat pokles dovednosti i v nižším věku, čímž ztrácí trénink do takovýchto úrovní na přitažlivosti.

U poklesu standardních situací nehraje úroveň dovednosti roli, zhoršování této dovednosti závisí pouze na hráčově věku.

18. Přátelská utkání

Přátelské zápasy jsou skvělou příležitostí, jak výběrem správné pozice podpořit tréninkové úsilí hráčů. Je to také příležitost vyzkoušet si svoji hru proti jiným soupeřům nebo k vyzkoušení a nacvičení nové taktiky. V přátelských utkáních také můžeš umístit na trénované pozice i hráče B-týmu a nadějné juniory.

Přátelská utkání se hrají vždy uprostřed týdne, ve stejnou dobu, jako utkání pohárová. To znamená, že v jednom týdnu nelze hrát zároveň přátelák i pohár.

Existují dva druhy přípravných zápasů. Běžný a "s pohárovými pravidly". Pokud skončí přátelský zápas s pohárovými pravidly nerozhodně, následuje prodloužení, případně penaltový rozstřel. Přátelská utkání s pohárovými pravidly obvykle přilákají o něco více diváků než běžné přátelské zápasy.

Popišme si způsob, jak vyzvat soupeře k přátelskému utkání: najdi tým, proti kterému chceš zápas hrát. Jestliže tento tým již nehraje pohár, nebo si již nedomluvil jiný přátelský zápas (a to samé platí i pro tvůj tým), můžeš ho vyzvat. Souběžně můžeš vyzvat maximálně 25 týmů. Ve chvíli, kdy tvůj soupeř výzvu přijme, zápas je domluven. Poté již můžeš pro tento zápas nastavit soupisku.

Koho jsi vyzval, nebo kdo vyzval tebe, můžeš zkontrolovat vybráním odkazu "Přáteláky" v menu "Tvůj tým".

Návštěvnost přípravných utkání je pochopitelně výrazně nižší než utkání soutěžních. Sebedůvěra a atmosféra v týmu se v důsledku výkonu v přípravě nemění. Výsledek zápasu neovlivní ani náladu fanoušků a sponzorů. Stejně jako v jakémkoli jiném utkání i v přípravě se mohou tví hráči zranit. Riziko zranění je stejné jako při soutěžním utkání. Tým jako celek v přátelském utkání získává rutinu se zvoleným rozestavením.

Můžeš vyzvat kterýkoliv tým, z kterékoliv země (kromě těch, které ještě nevypadly z poháru, nebo těch, které již mají domluvený přátelský zápas, samozřejmě). Můžeš je vyzvat k utkání buď na jednom z vašich stadionů nebo na neutrální půdě, přičemž vliv regionu zůstává v platnosti – pokud se hraje na stadionu, který je ve tvém regionu, pak získáváš výhodu domácího prostředí, i když jsi vedený jako hostující tým. Vždy, pokud budeš hrát s týmem z jiné země, jedná se o mezinárodní přátelské utkání, ať se hraje kdekoliv.

Pokud budeš hrát v zahraničí, zápas se odehraje v době obvyklé pro zápasy v dané zemi. Pokud budeš tedy hrát řekněme v Portugalsku, zápas proběhne ve stejné době, jak je v Portugalsku obvyklé (momentálně středa 21:45 SEČ). Tým se vydá na cestu v úterý v 6:00 (SEČ) a vrátí se zpět do čtvrtka 8:00 (SEČ). Tyto termíny (odjezdu a návratu) platí bez ohledu na to, kam za zápasem cestuješ.

Jelikož zamlouvání letenek a objednání vstupenek zabere spousty času, není možné mezinárodní přátelská utkání domlouvat až ve středu, ale nejpozději v úterý. Navíc, pokud jsi hrál v zahraničí, přátelský zápas (včetně vnitrostátního) na příští týden si můžeš domluvit až od čtvrtka.

Letenky a ubytování jsou drahá záležitost. Proto za vycestování za zápasem budeš muset vždy zaplatit 240 000 Kč. Přípravná utkání v rámci tvé země jsou však bez poplatku. Na druhou stranu mezinárodní přátelské zápasy přitahují více diváků.

Mezinárodní přátelské utkání přidá tvým hráčům zhruba pětinu zkušeností, než které je možno získat v ligovém zápase, přátelské utkání se soupeřem z tvé země pak asi desetinu.

Přáteláky hrané na neutrální půdě nepřináší vlastníkovi stadionu žádný zisk. Stejně tak pokud "sbíráš vlaječky", měj na paměti, že zápasy hrané na neutrální půdě nepřinesou nikomu ze zúčastněných žádnou vlaječku, pokud však nejsou hrané v zemi domácího týmu, ovšem na jiném stadionu. V takovém případě hostující tým vlaječku získá.

Pokud hledáš soupeře na přátelské utkání, můžeš vyzkoušet konferenci "Inzeráty", zda zde někoho vhodného nenajdeš. Samozřejmě zde můžeš umístit i svůj inzerát.

19. Psychologie

Fotbal, to není jen matematika a čísla. Jde v něm také o psychologii. Tvůj tým by měl chtít vyhrát, hráči by měli vyvinout určité úsilí, měli by si věřit. Hattrick se tyto aspekty snaží simulovat různými způsoby. Hlavně výsledky zápasů, ale nejenom ty, ovlivňují psychiku týmu. Navíc mají všichni hráči určitou "osobnost". Mohou být příjemní nebo protivní, vůdci nebo samotáři, temperamentní nebo vyrovnaní, nebo proč ne třeba švindlíři? Vůdcovství a příjemnost jsou brány v potaz jen u hráče s nejvyšším vůdcovstvím, u "vůdce týmu". Pokud je tato osoba příjemná, bude taková i atmosféra v týmu, pokud však bude vůdce protivný, ani atmosféra mezi ostatními hráči nebude dobrá. Toto napětí může ale zmírnit trenér s vysokým vůdcovstvím.

Nečestní a agresivní hráči bývají často potrestáni žlutou kartou či vyloučeni.

Před každým soutěžním zápasem (ne před přátelským utkáním) máš možnost promluvit k mužstvu a vysvětlit mu, jak moc je důležitý. Máš tři možnosti:

 • "Zápas sezóny" - hráči udělají vše pro to, aby ho vyhráli. V následujících zápasech však nebudou moci podat optimální výkon, protože ihned po zápase poklesne nálada v týmu.
 • Je to "normální" zápas - hráči podají obvyklý výkon.
 • "O nic nejde" - hrajte v pohodě, důležitější budou až další zápasy. Tým v utkání pravděpodobně nepodá tak dobrý výkon jako obvykle, nicméně okamžitě po něm se podstatně zlepší nálada v týmu, a ten tak příští zápas pravděpodobně odehraje lépe.

"Psychologie" v Hattricku je rozdělena do dvou úseků:

 • Sebedůvěra: Tým s malou sebedůvěrou má problémy s proměňováním šancí. Normálně je velká sebedůvěra dobrá věc, ale pokud je příliš vysoká, může se stát, že hráči podcení slabšího soupeře. Sebedůvěra závisí zejména na výsledcích předchozích zápasů. Její vliv se projeví na hodnocení v zápisu z utkání.
 • Nálada v týmu: Je částečně ovlivněna sebedůvěrou, částečně tím, jakou důležitost jsi zápasu přiřkl. Mohou ji ovlivnit i další aspekty, například vůdčí schopnosti trenéra.

Vždy máš možnost najmout sportovní psychology, kteří ti pomohou zlepšit náladu v týmu, ale hlavně sebedůvěru.

Výkon mužstva mohou ovlivnit také události během zápasu. Tedy - neovlivní přímo náladu v týmu ani sebedůvěru, pouze vlastní průběh střetnutí. Není neobvyklé, že tým s vysokým brankovým náskokem zvolní tempo a stáhne se do obrany. Nebo tým, který hraje v prvním poločase nezvykle špatně, se může během přestávky s přispěním trenéra vzpamatovat a dát se dohromady. Otázkou je, zda dokáže smazat ztrátu z první půle.

V přestávce mezi sezónami se většina psychologických ukazatelů resetuje - vrací k normálu.

20. Příkazy a pokyny

Hattrick je vytvořen tak, aby ti na každé stránce dával možnost zadat nejrůznější příkazy a pokyny. Pokud se například díváš na informace o svém stadionu, můžeš na stejné stránce zadat příkaz pro jeho rozšíření. Pokud se díváš na informace o některém svém hráči, máš možnost ho poslat na přestupovou listinu. Ale jedna stránka s pokyny je důležitější než všechny ostatní: Pokyny k zápasu. Zde rozhoduješ, jak bude tvůj tým zápas hrát, kteří hráči nastoupí, kdo bude kapitánem atd. Pokyny k zápasu najdeš pod odkazem "Zápasy" (případně "Aktuální zápasy"). Zde můžeš nastavit pokyny pro každý zápas zvlášť a to i na několik týdnů dopředu, například kvůli dovolené. Je tu však riziko zranění, trestů či změn formy, které tě mohou přinutit vydané příkazy přehodnotit.

Pozor! Pokyny k zápasu je potřeba nastavit vždy nejpozději 15 minut před jeho zahájením.

Žádné pokyny však zadávat nemusíš. V tom případě bude mužstvo hrát ve standardní sestavě a pokud nic nezměníš, bude i trénovat stejně jako v předchozím týdnu. Na stránce, kde měníš sestavu, můžeš zmíněnou standardní sestavu nastavit. Jak již bylo popsáno, zranění hráči budou automaticky vystřídáni svými náhradníky.

Formulář pro zadávání pokynů je vytvořen pro klasické rozestavení 4-4-2. Tady můžeš vybrat z rolovacího menu, kam přijde který hráč. Pokud se předpokládá, že bude hráč v době zápasu zraněný, a tedy nebude moci nastoupit k zápasu, je označen červeně. Pokud vybereš hráče na nějakou pozici a přitom je již vybrán na jinou, bude z té předchozí odstraněn. Jinými slovy nemůžeš dát hráče na 2 pozice současně.

Pokud si přeješ hrát jiné rozestavení než 4-4-2, můžeš to udělat přesunutím hráče. Například přesunout levého krajního obránce do středu zálohy můžeš tak, že mu ve spodním rolovacím menu dáš pokyn "Střední záložník navíc". Tímto jsi změnil rozestavení na 3-5-2 bez levého krajního obránce. Tímto způsobem tedy měníš rozestavení. Přemístěním útočníka do obrany změníš rozestavení na 5-4-1 atd. O tom si přečti víc v kapitole 12: Individuální pokyny a změna rozestavení.

Samozřejmě zde také zadáváš náhradníky, kapitána a hráče určeného pro zahrávání standardních situací. Pomocí odkazu v dolní části formuláře nastavuješ také pořadí střelců v případném penaltovém rozstřelu.

Doporučujeme ti vytvořit si "standardní sestavu". Jednoduše zaškrtni před potvrzením pokynů políčko "Nastav jako standardní sestavu". Hattrick bude pokládat tuto sestavu za výchozí pro všechny další zápasy, ty však budeš mít i nadále možnost upravit ji pro každý zápas zvlášť podle potřeby. Standardní sestava také nastoupí pokaždé, když z jakéhokoli důvodu pokyny pro zápas nezadáš.

21. Přestupy

Zde můžeš získat nové hráče a pokusit se prodat ty, o které již nemáš zájem.

Prodej hráčů

Abys mohl prodat hráče, musíš ho umístit na přestupovou listinu. To můžeš provést ze stránky s informacemi o daném hráči, která se zobrazí po kliknutí na jeho jméno. V políčkách vpravo vyber, s jakým postem bude hráč na přestupové listině veden, a vyplň cenu, kterou za něj požaduješ. Jako post se doporučuje zvolit ten, pro který je opravdu nejlepší.

Cena, kterou zadáš, je nejnižší, za kterou ho jsi ochoten prodat. Hráč bude na přestupové listině 3 dny a potom přejde do klubu, který za něj nabídl nejvyšší částku, nebo alespoň akceptoval tvou cenu, pokud se takový našel.

Prodaný hráč mizí z tvé soupisky a přechází k novému týmu okamžitě po prodeji. Pokud se kupec nenajde, zůstává ve tvém týmu. Jestliže jsi umístil hráče na přestupovou listinu, už to NEMÁŠ MOŽNOST VZÍT ZPĚT či cokoli změnit! Bude tam po celé tři dny! Pomysli také na to, že všechny údaje o hráči budou po dobu jeho "pobytu" na přestupové listině všem veřejně přístupné.

I když je hráč na přestupové listině, může hrát za tvůj tým.

Po každé úspěšné dohodě si agent, mateřský klub a předchozí vlastník hráče vezmou svůj podíl na prodejní ceně. Přesná částka, kterou obdržíš, záleží na tom, jak dlouho byl hráč v tvém klubu. Nejvíce můžeš očekávat 95% z prodejní ceny (viz příloha 4). Za umístění hráče na přestupové listině ti bude účtováno 40 000 Kč a to i tehdy, když nebude prodán. Poznámka: Pokud poprvé prodáváš hráče ze svého juniorského týmu, nejsi pokládán za předchozího vlastníka, až bude ale prodáván příště, dostaneš peníze jako mateřský klub (2%) i jako předchozí vlastník (pokud za tebe odehrál alespoň jeden zápas). Poté budeš při každém dalším prodeji dostávat již jen poplatky pro mateřský klub. Prodej hráče po uplynutí šesti dnů od jeho přeřazení z juniorského týmu může vést k poklesu nálady v týmu.

Nákup hráčů

Pokud chceš koupit hráče, musíš navštívit trh s hráči - odkaz "Přestupy". Zde nalezneš hráče na prodej. Nakupovat můžeš pouze je. Nemůžeš koupit, či vyměnit hráče přímo s jiným klubem. Pokud na lokálním trhu není hráč, kterého hledáš, můžeš ho hledat v jiných zemích, nebo i v jednom z osmi regionů. Tyto jsou dostupné z roletové nabídky na vyhledávácích stránkách přestupů.

Jestliže jsi našel hráče, kterého chceš koupit, klikni na jeho jméno a dostaneš se na jeho stránku. Tam můžeš učinit nabídku. Dosavadní cenu musíš přeplatit nejméně o 2 % (případně 40 000 Kč, pokud by mělo být navýšení nižší).

Uvědom si, že systém ti neumožní dále nabízet, pokud by tvé nabídky (a to včetně okamžitého vyplacení prvního platu) způsobily dluh vyšší než 8 000 000 Kč.

Minulou nabídku musíš přebít nejméně o 40 000 Kč! Na hráče můžeš přihazovat až do uzávěrky přestupu. Pokud někdo zvýší nabídku 3 minuty a méně před uzávěrkou, nová uzávěrka bude za další 3 minuty. To pokračuje, dokud nezůstane jen jeden zájemce. Když vyhraješ dražbu a hráč jde k tobě do klubu, může se stát, že nebude vycházet se svými novými kolegy a nastane díky němu pokles nálady v týmu. Ihned po přestupu je vyplacena hráči první mzda, takže s ní počítej, jako s dodatečnými náklady na přestup hráče.

Ber v úvahu, že těsně před uzávěrkou, v nejdramatičtější chvíli, může dojít k výpadku serveru. Takže můžeš čekat se svou nabídkou na poslední chvíli, pokud však bude v té chvíli server nedostupný, je jen tvou vinou, že jsi se svou nabídkou nepřišel dříve.
Taktéž měj v patrnosti, že uzávěrka přestupu může být prodloužena (takovým férovým způsobem, jak jen to půjde) v případě plánovaných odstávek serveru.

Velkou pomocí při nákupu hráče jsou informace o jeho dovednostech, osobnosti atd. Vodítkem ti také může být jeho TSI - Total Skill Index (index celkového součtu hráčových dovedností). Nicméně skutečná tržní cena se může výrazně lišit od toho, co můžeš očekávat na základě jeho TSI. Hráčovu cenu totiž určuje především úroveň jeho nejlepší vlastnosti. Pokud je hráč v něčem "prvotřídní" a v ostatních je "nedostačující", bude mít na trhu vyšší cenu než někdo, kdo je ve všem "solidní". Pamatuj, že i když forma nemá příliš velký vliv na tržní cenu, přesto bude ovlivňovat jeho výkon v několika dalších zápasech. Drahý hráč nemusí být vždy nutně zachráncem z patové situace, ve které se mohl tvůj tým ocitnout. Pokud chceš, můžeš použít odkaz "Porovnání přestupů", abys viděl, za kolik se nedávno prodávali podobní hráči.

Fair-Play a obchod s hráči

Dobří hráči a peníze jsou dva klíčové aspekty Hattricku, a proto je velmi důležité, aby žádný tým neprofitoval z nekalých praktik na přestupové listině. Nabídky za hráče by měly odpovídat jejich kvalitě. Pamatuj, že je zakázáno nejen vlastnit dva či více týmů, ale také "pomáhat" přátelům a známým nákupem jejich hráčů za přemrštěné ceny. GameMasteři mají pravomoc kontrolovat všechny obchody, udělovat pokuty týmům a dokonce vylučovat uživatele!

22. Systém soutěží

Počet ligových úrovní se může stát od státu lišit, základní struktura je však vždy stejná. Tak například české soutěže vypadají takto:
První liga
4x Liga II (II.1, II.2, II.3, II.4)
16x Liga III (III.1, III.2, III.3, atd.)
64x Liga IV (IV.1, IV.2 až IV.64)
256x Liga V (V.1, V.2 až V.256)
1024x Liga VI (VI.1, VI.2 až VI.1024)
1024x Liga VII (VII.1, VII.2 až VII.1024)

Od 6. ligové úrovně níže se velikost lig vždy ob jednu ligovou úroveň zdvojnásobí. Je tedy 1024 soutěží v úrovni VII, 2048 v úrovních VIII a IX, 4096 v úrovni X a XI atd.

Ligové systémy v ostatních státech jsou organizovány stejně, přestože mohou mít jiné názvy, či méně úrovní lig. Sezóna trvá vždy 16 týdnů - 14 ligových kol následuje kvalifikační týden a týden bez ligových zápasů.

V každé skupině je 8 týmů, přičemž každý s každým hraje dvakrát, což dělá celkem 14 kol. Týmy, které ve své skupině skončí na posledních dvou místech, sestupují. Výjimku tvoří týmy hrající nejnižší soutěž. Místa sestupujících zaujmou nejlepší vítězové skupin nižších soutěží (týmy s nejvyšším počtem bodů). To znamená, že polovina vítězů skupin postupuje přímo do vyšší ligy, zatímco ostatní musí podstoupit baráž proti týmům z 5. a 6. míst vyšší ligy a to takto: Nejlepší z nich se utkají s nejhoršími týmy z 6. míst a ty nejhorší s nejlepšími týmy z 5. míst vyšší ligy. V nižších ligách, úrovní VII počínaje, se kvalifikační zápasy nehrají. Ze soutěží lichých ligových úrovní přímo postupují vítěz a druhý v pořadí, ze soutěží sudých ligových úrovní postupují pouze vítězové.

Baráž se hraje pouze na jeden zápas. Tým z vyšší divize má výhodu domácího prostředí.

Všechny týmy, které se účastní baráže, jsou rozřazeny do žebříčku, podle kterého jsou proti sobě nasazeny. Každý zápas se hraje o ta místa ve skupinách, ve kterých týmy účinkovaly. Pokud tedy tým ze IV. ligy porazí tým z V.ligy, zůstávají oba ve svých soutěžích, v opačném případě si soutěže vymění. Žebříček je sestavován podle 1. umístění v soutěži, 2. bodů, 3. rozdílu skóre a konečně 4. počtu vstřelených branek.

O pořadí v lize rozhoduje: 1. počet bodů, 2. rozdíl skóre, 3. počet vstřelených gólů. Vždy když dojde ke shodě ve všech třech kritériích, rozhoduje los.

23. Pohár

Nejvýše postavené týmy jsou nominovány do národního poháru. Jejich počet je vždy mocninou 2 v rozsahu od 128 po 32768, což je nejvyšší možný počet účastníků národního poháru. Z toho vyplývá, že určitý počet nejníže umístěných týmů se poháru neúčastní. Například v zemi se 680 týmy, tedy čtyřmi ligovými úrovněmi, jich pohár bude hrát 512, v zemi s 10920 týmy pak 8192.

 • Pohárové zápasy se hrají uprostřed týdne (na stránce ligových dat zjistíš, kdy se hrají ve tvé lize).
 • První kolo se hraje vždy v týdnu před prvním ligovým kolem. Soupeři pro první kolo jsou určeni týden před zápasem. Soupeři pro další kolo se losují vždy ihned po skončení všech zápasů aktuálního kola.
 • Výše postavené týmy hrají vždy venku, ve všech kolech. Semifinále a finále se hrají na neutrální půdě.
 • Nejsilnější týmy jsou vždy nasazovány tak, aby hrály proti nejslabším. Nasazování do zápasů je určováno ligovým umístěním z předchozí sezóny a zůstává platné po celou dobu trvání poháru.
 • Poznámka: Domácí tým obdrží 2/3 a hostující 1/3 výtěžku ze zápasu. To platí pro všechna pohárová utkání s výjimkou semifinále a finále - u těch se výdělek dělí půl na půl. Pamatuj, že tak jak fanoušci chtějí vidět hrát svůj tým ze IV. ligy proti kvalitnímu týmu z vyšší soutěže, není možné říci totéž v opačném případě. Obecně, diváci nemívají příliš zájem o několik prvních kol poháru, ale čím dále tým postupuje, tím větší bude návštěvnost. To znamená, že tým ze IV. ligy, který postoupí daleko v poháru, může tímto způsobem vydělat celkem slušný obnos peněz!
 • Vítěz poháru obdrží jako cenu 32 000 000 Kč, poražený finalista 16 000 000 Kč a oba poražení semifinalisté po 8 000 000 Kč. Poražení čtvrtfinalisté dostanou každý 4 000 000 Kč a poražení osmifinalisté dostanou každý 2 000 000 Kč. Nicméně velké peníze se dají vydělat zejména na návštěvnosti.
 • V zápasech, které skončí v normální hrací době nerozhodně, následuje prodloužení. Pokud ani to nerozhodne, přichází na řadu penaltový rozstřel. Informace o tom, jak vybrat a nastavit střelce pokutových kopů, najdeš v kapitole 15. V průběhu prodloužení je kondice ještě důležitější než ve druhém poločase. U týmů s nedostatkem zkušeností se také zvyšuje šance, že podlehnou nervozitě.

Své pohárové zápasy najdeš v oddíle "Zápasy" v menu vlevo. Na stránce poháru můžeš vidět, kolik kol poháru bylo již odehráno. Není však možné podívat se přímo odtud na zápasy prvních několika kol, kvůli jejich velkému množství. Ovšem ve vyšších kolech již toto možné je.

Pamatuj, že se tvoji hráči mohou během pohárového zápasu zranit. Tak jako ve skutečnosti si absolvování celé sezóny vybírá na mužstvu svou daň. Někdy může být rozumné nasadit do zápasu rezervu a šetřit své hvězdy. Každopádně pohár je výbornou příležitostí vydělat poměrně velké množství peněz, zvlášť pro ambiciózní týmy ze III., IV. a nižších lig. Zisky určitě převažují nad riziky a vedle toho jde také o slávu. Po každé sezóně jsou dva nejlepší týmy - vítěz nejvyšší soutěže a vítěz poháru, zapsány do Síně slávy.

A navíc - pohár je ideální příležitostí pro vaše hráče získat nezbytnou herní praxi a cenné zkušenosti.

Pozor! Za nejlepšího pohárového střelce nejsou žádné bonusy ani odměny. Proto toto vítězství ani není zapsáno jako hráčův památný moment.

24. Národní mužstva

I v Hattricku, stejně jako v reálném světě, najdeš národní týmy. Rozdíl je však ten, že trenéry národních mužstev volíš ty a ostatní hráči! Správně, teď nastává chvíle, kdy se můžeš stát Karlem Brücknerem své země, pokud tě kolegové zvolí.

Mistrovství světa se hraje každou druhou sezónu a začíná kvalifikací. Z kvalifikace postoupí do vyřazovacích kol 32 týmů. Vyřazovacích kol je 5, vrcholem je finále MS. Nasazování do kvalifikace o Mistrovství světa se řídí výsledky posledního MS.

Kromě reprezentačního "A" týmu má každá země ještě národní "20" - tým pro hráče staré 20 let a méně. Mistrovství světa "20" začíná sezónu po reprezentačním MS a má stejný formát. Trenér "dvacítky" je odlišný od trenéra "áčka" a je také volen hráči dané země.

Pokud národní tým nehraje kvalifikační zápasy nebo zápasy na MS, může hrát přátelská utkání stejně jako tvůj klub.

Trenéři reprezentací jsou voleni na 2 sezóny, jejich volební období končí po finále MS.Volby probíhají během prvních dvou týdnů nové sezóny.

Náplň práce trenéra národního mužstva vypadá ve zkratce asi takto: Trenér si vybírá do týmu libovolné hráče s národností země, ve které byl zvolen (samozřejmě včetně hráčů, kteří momentálně působí v některé zahraniční lize). Tímto způsobem si vytvoří družstvo až 25 hráčů, ke kterým má snadný přístup pomocí jejich seznamu, podobného tomu klubovému. Tato skupina není zcela trvalá. Manažer ji může kdykoli měnit a upravovat. Musí však počítat s tím, že každá taková personální změna bude mít negativní vliv na náladu v týmu. Důvodem je snaha napodobit co možná nejvíce realitu. Skutečné reprezentační týmy se také nemění každý týden podle toho, jakou mají hráči právě formu. I když má Koller pár špatných týdnů ve svém klubu, objevuje se přece stále v reprezentaci. Každopádně, manažer národního týmu má možnost z těchto 25 hráčů vytvořit sestavu, stejně jako ty v klubu.

Pokud je některý z tvých hráčů nominován do reprezentačního týmu, nijak to neovlivní možnost nastupovat za tvůj tým. Reprezentační a klubové zápasy se hrají v různé dny, takže můžeš svého reprezentanta postavit do každého svého zápasu. Nicméně, i v reprezentačním utkání existuje riziko zranění.

Pokud máš na soupisce reprezentanta, ovlivní to tvůj klub v těchto směrech:

1. Zápasy v národním týmu nemají žádný vliv na hráčův trénink. Pozice, na které v reprezentaci hraje, je prostě z hlediska tréninku ignorována. Hráč bude muset hrát i za svůj klub, aby trénink získal.

2. Bezprostředně po zápase za národní mužstvo získá hráčův klub částku ve výši 33 nebo 40% jeho týdenního platu (podle toho, zda hraje v cizině nebo ve své domácí soutěži).

3. Jestliže se hráč v reprezentačním zápase zraní a bude muset opustit hřiště, získá jeho tým namísto 33 nebo 40% odškodné ve výši 100% platu vynásobeného předpokládanou dobou jeho léčení.

4. Hráči získávají ze zápasů za národní tým zkušenosti stejně, jako je získávají v zápasech za svůj klub.

Příklad:

Jan Fic je členem českého národního týmu. Patří španělskému klubu. Jeho základní plat je 750 000 Kč, takže španělský klub platí ekvivalent 750 000 * 1,2 = 900 000 korun týdně.

V pátek šestého hrál Fic za národní tým.
Ihned po zápase dostal klub částku odpovídající 0.33 * 900 000 = 297 000 Korun.
Hráč bude muset hrát také za svůj klub, aby získal týdenní trénink. Získal zkušenosti. Nejsou zde žádné další efekty (bonus fanklubu, snížení výše darů od sponzorů v případě, že hráč za svůj klub nehrál, nic takového).

V pátek 13. hrál Fic opět reprezentační ukání, ale zranil se v něm - a vypadalo to na 3 týdny léčení.
Ihned po zápase dostal jeho klub částku včetně pojistného - 1.0 * 3 * 900 000 = 2 700 000 Korun (projeví se v položce mimořádné příjmy). Celkové klubové výdaje na platy hráčů se tímto nezmenší.

25. Tvé chování

Fotbalová hra Hattrick je úplně zdarma. Jediným naším požadavkem je dodržování několika jednoduchých pravidel ohledně toho, jak se chovat. Jsou jednoduchá a pochopitelná. Pokud bys někdy narazil na někoho, kdo je porušuje, oznam to prosím GameMasterům.

Je přísně zakázáno automaticky prohledávat stránky www.hattrick.org.


Kdokoli poruší tato pravidla, může být s okamžitou platností z Hattricku diskvalifikován .


GameMasteři mají plné právo rozhodnout o tom, zda někdo překročil hranici pravidel.

Jako hráči Hattricku je ti přísně zakázáno:

 • Zasílat výhružné, urážlivé nebo nactiutrhačné zprávy (emailem či jakkoli jinak) ostatním hráčům nebo na konference Hattricku. Spamovat uživatele nebo konference, např. zasíláním nevyžádaných zpráv (s nabídkou hráčů apod.). Dále je na stránkách zakázáno jakékoli pohrdavé či hrubé chování, konference nevyjímaje.
 • Pokoušet se odcizit nebo poškodit majetek společnosti Hattrick Ltd. nebo navádět jiné k podobným aktivitám. Tento majetek zahrnuje servery, software a veškerý materiál chráněný autorskými právy.
 • Jakýmkoli způsobem podvádět, jako například zkoušet zjistit hesla jiných hráčů, či jakkoli jinak se pokoušet kazit hru spoluhráčům.
 • Pokoušet se získat ze serveru informace, které nebyly zveřejněny jako odkazy na stránce, nebo se pokoušet stejným způsobem data na serveru měnit.
 • Vytvářet, užívat a distribuovat aplikace, které prohledávají stránky nebo automatizují části hry, pokud nejsou schváleny vývojáři hry. Rovněž není možné užívat části stránek na jiných stránkách či v jiných aplikacích.
 • Obviňování z podvádění, propagace skutečného zboží (včetně zveřejňování odkazů, ze kterých má dotyčný prospěch); kriminálních činů nebo drog, a diskuze o konkrétních rozhodnutích GMek a Modů. Tato pravidla platí na celém Hattricku.

Je přísně zakázáno přistupovat ke stránkám nebo k údajům na nich obsažených jinak než:
* Použitím prohlížeče a klepáním na odkazy.
* Prostřednictvím schválené CHPP aplikace.
To také znamená, že nejsi oprávněn ručně měnit adresní řádek ve tvém prohlížeči (či jiném podobném programu či zařízení), abys (po přihlášení na stránky) tímto způsobem získal nějakou informaci nebo nějaký údaj takto měnil. Pokud toto nebudeš dodržovat, může být tvůj účet zablokován.

Rovněž si dobře zapamatuj, že každému hráči je dovoleno vlastnit pouze jeden tým. Zakázáno je také kontrolovat další tým užíváním kamarádova jména. S týmem může manipulovat jen a pouze jeho majitel. Pamatuj, že osoba, která zaregistruje tým, je jediná, která s ním může nakládat. To znamená, že nemůžeš nechat kamarády nebo členy rodiny přihlásit se do tvého týmu, ten je striktně soukromý. Zakázáno je rovněž nakupovat hráče od přátel za objektivně přemrštěné ceny, a to i přesto, že ses jen snažil být milý kluk či milá dívka! A nakonec, není dovoleno předat svůj tým jiné osobě, neboť to je velice nefér k těm, kteří na přidělení týmu stále čekají.

Řešení situací, které nejsou přímo popsány výše, je na volném uvážení pracovníků Hattricku (GM, Mod, CHPP), samozřejmě v duchu pravidel.

Nezapomeň též dodržovat pravidla pro konference.

Jednoduché, že? Hattrick hraješ pro zábavu. Stejně tak ostatní hráči. Nech nás ho dělat pro zábavu i v budoucnu.

26. GameMasteři

V Hattricku je jistý počet GameMasterů (GM). Je to malá, speciálně vyškolená skupina odpovědných hráčů, kteří jsou pověřeni dohlížet na to, aby hra probíhala bez problémů, řeší porušování pravidel a pomáhají hráčům s jejich problémy. GameMasteři vykonávají svou funkci dobrovolně, protože to považují za zábavu, a nejsou za ni placeni.

Doufejme, že je budeš muset kontaktovat pouze pokud bys měl kupříkladu problémy s přihlášením do svého týmu, chtěl nahlásit chybu či hráče jednajícího proti pravidlům.

Občas musí GameMasteři jednat, diskvalifikovat hráče, který podváděl nebo jinak porušil pravidla chování. Pokud by něco podobného postihlo tebe a ty se domníváš, že jsi byl potrestán neprávem, máš možnost doložit svou nevinu. Ale, a to je důležité, v Hattricku jsou aplikována stejná pravidla, jako na fotbalovém hřišti.

Rozhodnutí GameMasterů je možné (pokud se ti zdá nespravedlivé) podrobit přezkoumání u Senior GameMasterů, proti jejichž rozhodnutí již není odvolání. Počítej také s tím, že Senior GM mohou ve svém konečném rozhodnutí případný trest i zpřísnit. Můžeš se dotázat, proč jsi byl diskvalifikován, ale není povinností GM předložit ti všechny důkazy. Pokud by vždy prozrazovali, jak na podvod přišli, bylo by čím dál těžší podvodníky odhalovat.

Není povinností GameMasterů dokázat možné podvádění - naopak jejich úkolem je vyřadit jakékoli hráče, o nichž jsou přesvědčeni, že podvádí.

GM má pravomoc potrestat hříšníky několika různými způsoby - od finanční pokuty (v rámci hry) po odebrání týmu.

My, členové Hattricku týmu, za našimi pracovníky stojíme. GameMasteři s námi pravidelně diskutují obecné otázky prevence nečisté hry, my se však nikdy nezaplétáme do jakékoli konkrétní kauzy. Lidem, kteří funkci GameMastera zastávají, stoprocentně důvěřujeme.

Obrátit se na GameMastery můžeš přes kontaktní formulář. Prosíme nepoužívejte k jejich kontaktování HT-poštu. Interní pošta je určena pro ně, jako pro hráče-manažery, nikoli pro záležitosti související s rolí GM. Veškerá korespondence mezi pracovníky a hráči je navíc považována za neveřejnou a mělo by s ní být nakládáno jako se soukromou poštou mezi tebou a pracovníky.

27. Různé

Je přísně zakázáno skenovat jakoukoli část www.hattrick.org. XML soubory jsou poskytovány vývojářům třetích stran. Abys tyto soubory mohl používat, musíš být schválený jako CHPP.

Obecně jsou servery neustále dostupné - s výjimkou poruch nebo upgradů. Vždy se snažíme včas ohlásit odstávku serverů za účelem údržby či opravy, může se však stát, že je v krajní nouzi uzavřeme bez předchozího upozornění.

Občas se objeví neočekávané události, jako například chyba. Pokud se ti stane něco, co vypadá nezvykle, zašli o tom mail GameMasterům a my se na to podíváme. Pokud odstraňujeme závadu, snažíme se to dělat co možná nejrealističtěji, z praktických důvodů však nemohou být zápasy, které byly ovlivněny chybami, odehrány znovu. Sporné výroky rozhodčích, podivné a hru narušující události na trávníku a prokletá smůla, jsou koneckonců přirozenou součástí hry.

Jedinou věcí, kterou ke hře potřebuješ, je internetové připojení, přiměřeně moderní prohlížeč (Netscape 4.0 nebo Internet Explorer 4.0 postačí) a e-mailovou adresu.

Tvůrci Hattricku se snaží hru neustále vylepšovat. Nové funkce mohou být přidávány kdykoli, větší změny ovlivňující hru jsou obvykle představovány v období mezi sezónami. V nikdy nekončící hře, jakou Hattrick je, je občas třeba zásahu vývojáře, například pro předcházení nepřemožitelnosti týmů. V krátkosti, vývojáři dohlíží na hru a občas do ní určitým způsobem zasáhnou. To se snaží dělat pokud možno přiměřeně a pozvolna, většinou dávají zprávu o změně s předstihem, aby bylo možné se na ni připravit. Někdy ale musí být změna provedena okamžitě.

Četl jsi pravidla ohledně chování, že? Tvou jedinou povinností, jako hráče Hattricku, je dodržovat je. Celé je to o tom, abychom si my, ty i všichni ostatní hráči Hattricku ušetřili množství nepříjemností a potíží a zachovali si bezúhonnost.

Vlastnit můžeš pouze jeden tým. Pokud bys jich měl víc, budou všechny zrušeny a ty budeš vyloučen z hraní Hattricku. Nepomůže, když formálním vlastníkem týmu bude někdo z tvých přátel. Pokud jsi tím, kdo se o klub stará (dává mu pokyny a příkazy mužstvu), jsi brán jako vlastník. Tým může spravovat pouze ten, kdo ho založil. Takže ještě jednou: je naprosto zakázáno vlastnit více než jeden klub! Ti, kteří to zkusili, byli vyloučeni. Někdy může trvat delší dobu, než na to přijdeme, ale dříve nebo později se to stane. O to větší neštěstí bude, budeš-li muset odejít jen kvůli hloupému podvádění a přitom jsi věnoval hře tolik času, co říkáš?